Zaapi

{
"current": "zaapi",
"map_type": "amakna",
"maps": {
"-20,34": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-20,39": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,34": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,35": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-21,40": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-22,32": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": false
}
},
"-23,32": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-23,36": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-23,40": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-24,36": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-24,40": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-26,-60": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-26,36": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,-57": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-27,39": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-55": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,-61": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,36": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-28,39": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-50": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-53": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-56": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,-58": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-29,32": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-30,35": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-31,-54": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-32,-52": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-32,-54": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-32,-55": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-33,-54": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-33,-55": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-34,-61": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"-36,-52": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"12,29": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"13,26": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"15,22": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"22,23": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
},
"8,25": {
"Zaapi": {
"qte": 1,
"safe": true
}
}
},
"max_weighting": {
"maps": [
"-28,39",
"-34,-61",
"13,26",
"-28,-55",
"-29,-56",
"-29,-53",
"-29,-50",
"-29,-58",
"-21,34",
"-33,-54",
"-23,36",
"-23,32",
"-36,-52",
"-24,36",
"-22,32",
"-23,40",
"-27,39",
"-29,32",
"-32,-55",
"-32,-54",
"-32,-52",
"22,23",
"-21,35",
"-26,-60",
"-33,-55",
"-20,34",
"-20,39",
"-24,40",
"8,25",
"-28,36",
"15,22",
"12,29",
"-31,-54",
"-27,-57",
"-21,40",
"-26,36",
"-28,-61",
"-30,35"
],
"qte": 1
}
}